Fleetwood

Fleetwood er det foreløpige arbeidsnavnet på Lillestrøm kommune sitt designsystem. Denne guiden er under arbeid og vil utvides etterhvert som vi kommer i gang med implementeringen.

Om Fleetwood

Informasjon om designsystemet og prosjektet.

Grafisk profil

Farger, ikoner, skrifttyper og annen informasjon om den grafiske profilen.

Typografi

Overskrifter, tekstavsnitt og andre typografiske komponenter.

Gridsystem

Implementasjon av et tolv spalters gridsystem.

Komponenter

Oversikt over alle komponenter og elementer i designsystemet.

JavaScript

JavaScript og webkomponenter i designsystemet.

Prototyper

Ferdige kodeprototyper og eksempelsider og -maler.

Endringslogg

Fullstendig oversikt over endringer i designsystemet.

Guide til utvikling

En komplett guide til utvikling av Fleetwood.