Endringslogg

Endringsloggen inneholder en oversikt over alle større og mindre endringer som gjøres. Versjonsnummeret skal oppdateres i henhold til semantisk versjonering hver gang en ny versjon slippes offentlig, mens under aktiv utvikling skal kun minor endres.

12. september 2019: Versjon 0.6.0 publisert

Versjon 0.6.0 av designsystemet er i dag publisert. Denne versjonen innfører følgende endringer fra 0.5.0:

Vegar

27. august 2019: Versjon 0.5.0 publisert

Versjon 0.5.0 av designsystemet er i dag publisert. Denne versjonen innfører følgende endringer fra 0.4.x:

Vegar

7. mai 2019: Versjon 0.3.1 publisert

Versjon 0.3.1 av designsystemet er i dag publisert. Denne endringen innfører webkomponenter i samme Git-repository som designsystemet lever i, fremfor å ha disse to adskilt. Dette er for å bedre integrasjonen mellom styling og StencilJS-komponenter, slik at vi ikke trenger å ha flere repositories for koden vi skal bruke.

Vegar

6. mai 2019: Versjon 0.3.0 publisert

Versjon 0.3.0 av designsystemet er i dag publisert. Følgende endringer er gjort siden sist:

Vegar

30. april 2019: Versjon 0.2.0 publisert

Versjon 0.2.0 av designsystemet er i dag publisert, og vi kommer til å begynne å jobbe mot versjon 0.3.0 denne sprinten.

Vegar

22. april 2019: Refaktorering og publisering av guide

En større refaktorering av koden har blitt gjort slik at vi holder oss til komponentbasert utvikling innen CSS. I tillegg har guiden blitt overført til det vanlige repoet for designsystemet, lik måten vi tidligere har gjort det på i Straumr. Noe av grunnen til dette er at det gjør det lettere å prototype og lettere å oppdatere ettersom "eksempelkoden" nå er laget som en partial som inkluderes. Dette betyr at dersom eksempelkoden for portalheader oppdateres, vil også prototypen oppdateres. På denne måten unngår vi forvaltningsproblemer på sikt.

Vegar