Ledige stillinger Utlisting av ledige stillinger

Utlisting av ledige stillinger

Brukerinfoboks

<ul class="vacant-positions">
  <li>
    <a href="" class="external-link">
      <span class="vacant-positions__deadline vacant-positions__last-day">
        Søknadsfrist i dag
      </span>
      <p class="tiny-title"> Familiekonsulent 80% i Familieteamet <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24">
        <path d="M4 20L20 4M20 18.9V4H5.1" class="st0"/>
       </svg></p>
    </a>
  </li>

  <li>
    <a href="" class="external-link">
      <span class="vacant-positions__deadline">
        Søknadsfrist om 3 dager
      </span>
      <p class="tiny-title"> Sommervikarer søkes til Hjemmetjenesten <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24">
        <path d="M4 20L20 4M20 18.9V4H5.1" class="st0"/>
       </svg></p>
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="" class="external-link">
      <span class="vacant-positions__deadline">
        Søknadsfrist om 7 dager
      </span>
      <p class="tiny-title"> Helsefagarbeider i 60,8 % stilling natt <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24">
        <path d="M4 20L20 4M20 18.9V4H5.1" class="st0"/>
       </svg></p>
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="" class="external-link">
      <span class="vacant-positions__deadline">
        Søknadsfrist om 13 dager
      </span>
      <p class="tiny-title">Familiekonsulent 80% i Familieteamet <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24">
        <path d="M4 20L20 4M20 18.9V4H5.1" class="st0"/>
       </svg></p>
    </a>
  </li>
  <li>
</ul>