Brukerinfo Boks med oversikt over hvilken informasjon vi har og bruker om den innloggede brukeren.

Boks med oversikt over hvilken informasjon vi har og bruker om den innloggede brukeren.

Brukerinfoboks

Vi har følgende informasjon om deg

Brukerinfo(gamle versjon)

Fra Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret har vi hentet følgende informasjon om deg som vil brukes i denne henvendelsen:

Navn
Ken Langaas
Telefon
+47 999 99 999
E-post
ken.langaas@lillestrom.kommune.no

Dersom kontaktinformasjonen ikke er korrekt, kan du gå til Kontakt- og reservasjonsregisteret for å endre.

<lk-toggle>
 <span slot="title" class="padding-right--small">Vi har følgende informasjon om deg</span>

 <div class="user-info">
  <p>
   For å kunne tilby bedre tjenester til våre innbyggere henter vi ut følgene informasjon fra Folkeregisteret,
   matrikkelen og kontakt- og reservasjonsregisteret:
  </p>
  <br>
  <ul class="icon-list grid">

   <li class="icon-list__item span-half">
    <span class="icon-list__item__icon">
     <svg aria-hidden="true" role="presentation" focusable="false" version="1.1" id="Layer_1"
       xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 26.58 26.58"
      style="enable-background:new 0 0 26.58 26.58;" xml:space="preserve">
      <style type="text/css">
       .st0 {
        fill: none;
        stroke: currentColor;
        stroke-width: 2;
        stroke-miterlimit: 10;
       }
      </style>
      <title>Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)</title>
      <g>
       <circle class="st0" cx="13.29" cy="10.07" r="5.02"></circle>
       <circle class="st0" cx="13.29" cy="13.29" r="11.82"></circle>
       <path class="st0" d="M20.91,22.15c0,0-2.64-3.95-7.62-3.95s-7.62,3.95-7.62,3.95"></path>
      </g>
     </svg>

    </span>
    <span class="icon-list__item__text">
     <strong>Navn</strong> <br>
     Mohammad Hansen
    </span>
   </li>   <li class="icon-list__item span-half">
    <span class="icon-list__item__icon">
     <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" class="" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewBox="0 0 16.5 24">
      <g transform="translate(-3.75)">
       <path d="M7.5.75h9a3,3,0,0,1,3,3v16.5a3,3,0,0,1-3,3h-9a3,3,0,0,1-3-3V3.75A3,3,0,0,1,7.5.75Z" fill="none"
        stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M4.5,3.75h15v9H4.5Z" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round"
        stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M12,15.75h0" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
        stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M12,15.75a.375.375,0,1,0,.375.375A.375.375,0,0,0,12,15.75" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M12,19.5h0" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
        stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M12,19.5a.375.375,0,1,0,.375.375A.375.375,0,0,0,12,19.5" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M15.75,15.75h0" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
        stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M15.75,15.75a.375.375,0,1,0,.375.375.375.375,0,0,0-.375-.375" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M15.75,19.5h0" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
        stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M15.75,19.5a.375.375,0,1,0,.375.375.375.375,0,0,0-.375-.375" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M8.25,15.75h0" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
        stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M8.25,15.75a.375.375,0,1,0,.375.375.375.375,0,0,0-.375-.375" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M8.25,19.5h0" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
        stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M8.25,19.5a.375.375,0,1,0,.375.375A.375.375,0,0,0,8.25,19.5" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
      </g>
     </svg>
    </span>
    <p class="icon-list__item__text">
     <strong>Telefon</strong><br>
     66 93 89 70
    </p>
   </li>

   <li class="icon-list__item span-half">
    <span class="icon-list__item__icon">
     <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 24 24"
      height="24" width="24">
      <g transform="matrix(1,0,0,1,0,0)">
       <path
        d="M 2.25,4.5h19.5c0.828,0,1.5,0.672,1.5,1.5v12c0,0.828-0.672,1.5-1.5,1.5H2.25c-0.828,0-1.5-0.672-1.5-1.5V6 C0.75,5.172,1.422,4.5,2.25,4.5z "
        stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
       </path>
       <path d="M 15.687,9.975L19.5,13.5 " stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
       <path d="M 8.313,9.975L4.5,13.5 " stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
       <path d="M 22.88,5.014l-9.513,6.56 c-0.823,0.568-1.911,0.568-2.734,0L1.12,5.014" stroke="currentColor"
        fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
      </g>
     </svg>
    </span>
    <span class="icon-list__item__text">
     <strong>E-post</strong> <br>
     mohammadhansen@gmail.com
    </span>
   </li>

   <li class="icon-list__item span-half">
    <span class="icon-list__item__icon">
     <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" class="" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewBox="0 0 16.5 24">
      <g transform="translate(-4)">
       <path
        d="M19.75,8.25c0,4.221-2.933,6.649-5.131,9-1.316,1.408-2.369,6-2.369,6s-1.05-4.589-2.363-5.993c-2.2-2.35-5.137-4.782-5.137-9.007a7.5,7.5,0,0,1,15,0Z"
        fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5">
       </path>
       <path d="M12.25,5.25a3,3,0,1,1-3,3A3,3,0,0,1,12.25,5.25Z" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
      </g>
     </svg>
    </span>
    <p class="icon-list__item__text">
     <strong>Adresse</strong><br>
     Dampsagveien 4<br>
     2000 Lillestrøm
    </p>
   </li>

   <li class="icon-list__item span-half">
    <span class="icon-list__item__icon">
     <svg aria-hidden="true" role="presentation" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 24 24"
      height="24" width="24">
      <g transform="matrix(1,0,0,1,0,0)">
       <path d="M 3.753,13.944v8.25h6v-6c0-0.828,0.672-1.5,1.5-1.5h1.5c0.828,0,1.5,0.672,1.5,1.5v6h6v-8.25 "
        stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
       </path>
       <path
        d="M 0.753,12.444 L10.942,2.255c0.586-0.586,1.535-0.586,2.121-0.001c0,0,0,0,0.001,0.001l10.189,10.189"
        stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
       </path>
      </g>
     </svg>

    </span>
    <span class="icon-list__item__text">
     <strong> Eiendom</strong> <br>
     Bekkedroga 4a <br>
     1920 Sørumsand
    </span>
   </li>


   <li class="icon-list__item span-half">
    <span class="icon-list__item__icon">
     <svg aria-hidden="true" role="presentation" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 24 24"
      height="24" width="24">
      <g transform="matrix(1,0,0,1,0,0)">
       <path d="M 3.753,13.944v8.25h6v-6c0-0.828,0.672-1.5,1.5-1.5h1.5c0.828,0,1.5,0.672,1.5,1.5v6h6v-8.25 "
        stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
       </path>
       <path
        d="M 0.753,12.444 L10.942,2.255c0.586-0.586,1.535-0.586,2.121-0.001c0,0,0,0,0.001,0.001l10.189,10.189"
        stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
       </path>
      </g>
     </svg>

    </span>
    <span class="icon-list__item__text">
     <strong> Eiendom</strong> <br>
     Bekkedroga 4a <br>
     1920 Sørumsand
    </span>
   </li>
  </ul>

  <br>
  <p class="paragraph">
   Dersom kontaktinformasjonen ikke er korrekt, kan du gå til <a href="#" class="margin-right--tiny">Kontakt- og
    reservasjonsregisteret
    <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 24 24"
     style="enable-background:new 0 0 24 24;" xml:space="preserve">
     <style type="text/css">
      .st0 {
       fill: none;
       stroke-width: 1.5;
       stroke-linecap: round;
       stroke-linejoin: round;
      }
     </style>

     <g transform="matrix(1,0,0,1,0,0)">
      <path class="st0" d="M4,20L20,4" />
      <path class="st0" d="M20,18.9V4H5.1" />
     </g>
    </svg>
   </a> for å endre.
  </p>
 </div></lk-toggle>


<br><br>


<span class="subtitle">Brukerinfo(gamle versjon)</span>

<section class="collapsible">
 <input type="checkbox" id="collapsible-checkbox" class="collapsible__checkbox">

 <label for="collapsible-checkbox" class="collapsible__label">

  <span class="collapsible__label__text">Vi har følgende informasjon om deg</span>
 </label>

 <div class="collapsible__content">
  <p class="paragraph">
   Fra Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret har vi hentet følgende informasjon om deg som vil brukes
   i denne henvendelsen:
  </p>

  <dl class="collapsible__details">
   <dt>Navn</dt>
   <dd>Ken Langaas</dd>

   <dt>Telefon</dt>
   <dd>+47 999 99 999</dd>

   <dt>E-post</dt>
   <dd>ken.langaas@lillestrom.kommune.no</dd>
  </dl>

  <p class="paragraph">
   Dersom kontaktinformasjonen ikke er korrekt, kan du gå til <a href="#">Kontakt- og reservasjonsregisteret</a> for
   å endre.
  </p>
 </div>
</section>