Tabeller Tabellkomponenter for å presentere sorterte data på en effektiv måte.

Tabellkomponenter for å presentere sorterte data på en effektiv måte.

Vanlig tabell

Overskrift 1 Overskrift 2 Overskrift 3 Overskrift 4
Kolonne Kolonne Kolonne Kolonne
Kolonne Kolonne Kolonne Kolonne
<div class="table-wrapper">
 <table class="table table--normal">
  <thead>
   <tr>
    <th>Overskrift 1</th>
    <th>Overskrift 2</th>
    <th>Overskrift 3</th>
    <th>Overskrift 4</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

Stripet tabell

Overskrift 1 Overskrift 2 Overskrift 3 Overskrift 4
Kolonne Kolonne Kolonne Kolonne
Kolonne Kolonne Kolonne Kolonne
Kolonne Kolonne Kolonne Kolonne
Kolonne Kolonne Kolonne Kolonne


Tabel (uten js)

Overskrift 1 Overskrift 2 Overskrift 3 Overskrift 4
Kolonne Kolonne Kolonne Kolonne
Kolonne Kolonne Kolonne Kolonne
Kolonne Kolonne Kolonne Kolonne
Kolonne Kolonne Kolonne Kolonne
<div class="table-wrapper">
 <table class="table table--zebra">
  <thead>
   <tr>
    <th>Overskrift 1</th>
    <th>Overskrift 2</th>
    <th>Overskrift 3</th>
    <th>Overskrift 4</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

<br><br>

<h4 class="section-title margin-top--large">Tabel (uten js)</h4>
<div class="table-responsive-wrapper">
 <table class="table-responsive">
  <thead>
   <tr>
    <th>Overskrift 1</th>
    <th>Overskrift 2</th>
    <th>Overskrift 3</th>
    <th>Overskrift 4</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
    <td>Kolonne</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>