Sosiale medier Blokk for poster i sosiale medier.

Blokk for poster i sosiale medier.

Blokk for sosiale medier

<div class="social-media">
 <a class="social-media__account external" href="#">
  <img class="social-media__account__image" src="https://placeimg.com/500/500/animals" alt="">
  <span class="social-media__account__label">Kjeller barnehage på Facebook</span>
 </a>
 <ul class="social-media__posts">
  <li class="social-media__post">
   <a href="#" class="social-media__post__link">
    <span class="social-media__post__date">20.08.2019</span>
    <img class="social-media__post__image" src="https://placeimg.com/800/600/nature" alt="">
    <p class="social-media__post__content">
     Ekorngruppa på tur i skogen i dag. Selv om kong vinter prøver å bite seg fast, fant vi blomster og flere
     insekter 😀
    </p>
   </a>
  </li>
  <li class="social-media__post">
   <a href="#" class="social-media__post__link">
    <span class="social-media__post__date">20.08.2019</span>
    <img class="social-media__post__image" src="https://placeimg.com/800/600/nature" alt="">
    <p class="social-media__post__content">
     Ekorngruppa på tur i skogen i dag. Selv om kong vinter prøver å bite seg fast, fant vi blomster og flere
     insekter 😀
    </p>
   </a>
  </li>
 </ul>
</div>