Søkeresultater Liste med søkeresultater til bruk i ulike søkesammenhenger.

Liste med søkeresultater til bruk i ulike søkesammenhenger.

Liste med søkeresultater

<ul class="search-results">
 <li class="search-results__item">
  <p class="search-results__item__subheader">Subheader</p>
  <a href="#" class="search-results__item__link"><h2>Skoler i Lillestrøm - Skoleoversikt og skoletilhørighet</h2>
  <p class="paragraph">
   Her finner du en liste over alle de <b>kommunale</b> skolene i Lillestrøm. Du finner ikke private skoler i Lillestrøm
   i denne listen.
  </p>
 </a>
 </a>
 </li>
 <li class="search-results__item">
  <p class="search-results__item__subheader">Subheader</p>
  <a href="#" class="search-results__item__link"><h2>Skoler i Lillestrøm - Skoleoversikt og skoletilhørighet</h2>
  <p class="paragraph">
   Her finner du en liste over alle de <b>kommunale</b> skolene i Lillestrøm. Du finner ikke private skoler i Lillestrøm
   i denne listen.
  </p>
 </a>
 </li>
 <li class="search-results__item">
  <p class="search-results__item__subheader">Subheader</p>
  <a href="#" class="search-results__item__link"><h2>Skoler i Lillestrøm - Skoleoversikt og skoletilhørighet</h2>
  <p class="paragraph">
   Her finner du en liste over alle de <b>kommunale</b> skolene i Lillestrøm. Du finner ikke private skoler i Lillestrøm
   i denne listen.
  </p>
 </a>
 </li>
 <li class="search-results__item">
  <p class="search-results__item__subheader">Subheader</p>
  <a href="#" class="search-results__item__link"><h2>Skoler i Lillestrøm - Skoleoversikt og skoletilhørighet</h2>
  <p class="paragraph">
   Her finner du en liste over alle de <b>kommunale</b> skolene i Lillestrøm. Du finner ikke private skoler i Lillestrøm
   i denne listen.
  </p>
 </a>
 </li>
 <li class="search-results__item">
  <p class="search-results__item__subheader">Subheader</p>
  <a href="#" class="search-results__item__link"><h2>Skoler i Lillestrøm - Skoleoversikt og skoletilhørighet</h2></a>
  <p class="paragraph">
   Her finner du en liste over alle de <b>kommunale</b> skolene i Lillestrøm. Du finner ikke private skoler i Lillestrøm
   i denne listen.
  </p>
 </li>
 <li class="search-results__item">
  <p class="search-results__item__subheader">Subheader</p>
  <a href="#" class="search-results__item__link"><h2>Skoler i Lillestrøm - Skoleoversikt og skoletilhørighet</h2></a>
  <p class="paragraph">
   Her finner du en liste over alle de <b>kommunale</b> skolene i Lillestrøm. Du finner ikke private skoler i Lillestrøm
   i denne listen.
  </p>
 </li>
 <li class="search-results__item">
  <p class="search-results__item__subheader">Subheader</p>
  <a href="#" class="search-results__item__link"><h2>Skoler i Lillestrøm - Skoleoversikt og skoletilhørighet</h2></a>
  <p class="paragraph">
   Her finner du en liste over alle de <b>kommunale</b> skolene i Lillestrøm. Du finner ikke private skoler i Lillestrøm
   i denne listen.
  </p>
 </li>
 <li class="search-results__item">
  <p class="search-results__item__subheader">Subheader</p>
  <a href="#" class="search-results__item__link"><h2>Skoler i Lillestrøm - Skoleoversikt og skoletilhørighet</h2></a>
  <p class="paragraph">
   Her finner du en liste over alle de <b>kommunale</b> skolene i Lillestrøm. Du finner ikke private skoler i Lillestrøm
   i denne listen.
  </p>
 </li>
 <li class="search-results__item">
  <p class="search-results__item__subheader">Subheader</p>
  <a href="#" class="search-results__item__link"><h2>Skoler i Lillestrøm - Skoleoversikt og skoletilhørighet</h2></a>
  <p class="paragraph">
   Her finner du en liste over alle de <b>kommunale</b> skolene i Lillestrøm. Du finner ikke private skoler i Lillestrøm
   i denne listen.
  </p>
 </li>
 <li class="search-results__item">
  <p class="search-results__item__subheader">Subheader</p>
  <a href="#" class="search-results__item__link"><h2>Skoler i Lillestrøm - Skoleoversikt og skoletilhørighet</h2></a>
  <p class="paragraph">
   Her finner du en liste over alle de <b>kommunale</b> skolene i Lillestrøm. Du finner ikke private skoler i Lillestrøm
   i denne listen.
  </p>
 </li>
 <li class="search-results__item">
  <p class="search-results__item__subheader">Subheader</p>
  <a href="#" class="search-results__item__link"><h2>Skoler i Lillestrøm - Skoleoversikt og skoletilhørighet</h2></a>
  <p class="paragraph">
   Her finner du en liste over alle de <b>kommunale</b> skolene i Lillestrøm. Du finner ikke private skoler i Lillestrøm
   i denne listen.
  </p>
 </li>
</ul>