Overskrift med ikon Overskrift med budskapsfremmende ikon til venstre.

Overskrift med budskapsfremmende ikon til venstre.

Overskrift med ikon

Ikonet bør legges inn som en SVG, og får størrelsen 2rem × 2rem gjennom CSS.

Telefon på arbeidsplassen

<header class="icon-header">
  <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24" >
    <path fill="currentColor"
      d="M3.59 1.322l2.844-1.322 4.041 7.89-2.725 1.341c-.538 1.259 2.159 6.289 3.297 6.372.09-.058 2.671-1.328 2.671-1.328l4.11 7.932s-2.764 1.354-2.854 1.396c-7.861 3.591-19.101-18.258-11.384-22.281zm1.93 1.274l-1.023.504c-5.294 2.762 4.177 21.185 9.648 18.686l.971-.474-2.271-4.383-1.026.5c-3.163 1.547-8.262-8.219-5.055-9.938l1.007-.497-2.251-4.398zm7.832 7.649l2.917.87c.223-.747.16-1.579-.24-2.317-.399-.739-1.062-1.247-1.808-1.469l-.869 2.916zm1.804-6.059c1.551.462 2.926 1.516 3.756 3.051.831 1.536.96 3.263.498 4.813l-1.795-.535c.325-1.091.233-2.306-.352-3.387-.583-1.081-1.551-1.822-2.643-2.146l.536-1.796zm.95-3.186c2.365.705 4.463 2.312 5.729 4.656 1.269 2.343 1.466 4.978.761 7.344l-1.84-.548c.564-1.895.406-4.006-.608-5.882-1.016-1.877-2.696-3.165-4.591-3.729l.549-1.841z" />
  </svg>
  <h2 class="section-title">Telefon på arbeidsplassen</h2>
</header>