Uthevet blokk Uthevet blokk til bruk i en artikkel.

Uthevet blokk til bruk i en artikkel.

Uthevet blokk

highlighted block

text

<div class="highlighted-block yellow">
  <div class="highlighted-block__content">
    <h2>highlighted block</h2>
    <p>text</p>
  </div>
</div>