Ekstern lenke Lenker til eksterne nettsteder utenfor Lillestrøm Kommune

Lenker til eksterne nettsteder utenfor Lillestrøm Kommune

<p>Dette er <a class="external-link external-link__underline" href="#" target="_blank">tekslenke
    <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" width="11" height="11"
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
      <path d="M1 10l9-9m0 8.357V1H1.643" stroke-width="1.5" fill="none" fill-rule="evenodd"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" /></svg></a>
</p>

<a class="external-link" href="#" target="_blank">Lenk ut
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" width="11" height="11"
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <path d="M1 10l9-9m0 8.357V1H1.643" stroke-width="1.5" fill="none" fill-rule="evenodd" stroke-linecap="round"
      stroke-linejoin="round" /></svg>
</a>

<br> <br>

<a class="external-link external-link__underline" href="#" target="_blank">Fristående lenke
  <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" width="11" height="11"
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <path d="M1 10l9-9m0 8.357V1H1.643" stroke-width="1.5" fill="none" fill-rule="evenodd" stroke-linecap="round"
      stroke-linejoin="round" /></svg>
</a>
<h3 class="padding-top--base">Blokk med lenker</h3>
<div class="external-links-list">
    <a href="/politikk-og-administrasjon/innsyn/postliste/">Postliste</a><br>
    <a target="_blank" href="https://lillestrom.kommunetv.no/">KommuneTV (streaming)</a><br>
    <a target="_blank" href="https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM">Politisk saker og møtekalender</a><br>
  </div>