Uthevet liste Uthevet nummerert liste til bruk der ekstra fokus er ønskelig.

Uthevet nummerert liste til bruk der ekstra fokus er ønskelig.

Uthevet liste

 1. Første punkt
 2. Andre punkt Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 3. Tredje punkt
 4. Fjerde punkt
 5. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

List med mulighet for fjerning items:

 • Appelsin
 • Banan
 • Kiwi
 • Tomat
<ol class="emphasised-order-list">
  <li class="emphasised-order-list__item">
    <span class="emphasised-order-list__item__content">
      <strong>Første punkt</strong>
    </span>
  </li>
  <li class="emphasised-order-list__item">
    <span class="emphasised-order-list__item__content">
      <strong>Andre punkt</strong> Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
      Lorem
      Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
    </span>
  </li>
  <li class="emphasised-order-list__item">
    <span class="emphasised-order-list__item__content">
      <strong>Tredje punkt</strong>
    </span>
  </li>
  <li class="emphasised-order-list__item">
    <span class="emphasised-order-list__item__content">
      <strong>Fjerde punkt</strong>
    </span>
  </li>
  <li class="emphasised-order-list__item">
    <span class="emphasised-order-list__item__content">
      Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text
      of the printing
      and typesetting industry.
    </span>
  </li>
</ol>

<div class="banner-list-wrapper">
  <ul class="emphasised-unorder-list container">
    <li class="emphasised-unorder-list__item">
      <span class="emphasised-unorder-list__item__content">
        <strong>Første punkt</strong>
      </span>
    </li>
    <li class="emphasised-unorder-list__item">
      <span class="emphasised-unorder-list__item__content">
        <strong>Andre punkt</strong> Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
        Lorem
        Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
      </span>
    </li>
    <li class="emphasised-unorder-list__item">
      <span class="emphasised-unorder-list__item__content">
        <strong>Tredje punkt</strong>
      </span>
    </li>
    <li class="emphasised-unorder-list__item">
      <span class="emphasised-unorder-list__item__content">
        <strong>Fjerde punkt</strong>
      </span>
    </li>
    <li class="emphasised-unorder-list__item">
      <span class="emphasised-unorder-list__item__content">
        Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy
        text
        of the printing
        and typesetting industry.
      </span>
    </li>
    <li class="emphasised-unorder-list__item">
      <a href="#" class="emphasised-unorder-list__item__content">
        Dette er en lenk på list !!!
      </a>
    </li>
  </ul>
</div>

<div id="removeable-list" class="margin-y--medium">
  <h4 class="section-title padding-bottom--base">List med mulighet for fjerning items:</h4>
  <ul class="removable-list">
    <li>Appelsin<button class="close">&times;</button></li>
    <li>Banan<button class="close">&times;</button></li>
    <li>Kiwi<button class="close">&times;</button></li>
    <li>Tomat<button class="close">&times;</button></li>
  </ul>
</div>