Coverbilde Heldekkende bilde med tittel.

Heldekkende bilde med tittel.

Coverbilde

Fritid og rekreasjonBilde

Bilde av sko - (Single bilde for bruk!)


Bilde med ribbon rundt!

Bilde av sko - (Single bilde for bruk!)
<div class="cover-image" style="background-image: url('/assets/images/transport.png')">
  <h2 class="cover-image__title cover-image__title--bottom page-title">Fritid og rekreasjon</h2>
</div>

<br><br>

<h1 class="section-title">Bilde</h1>
<figure class="single-figure">
  <img class="single-figure__image"
    src="//images.ctfassets.net/poqt30la0zs4/1PB6r6kSnGCEIiawkWsEAq/549e864256c8fb586538b4eab2efd4f1/tidslinje_1.jpeg?w=1280"
    alt="" />
  <figcaption class="single-figure__caption">Bilde av sko - (Single bilde for bruk!)</figcaption>
</figure>

<br><br>
<!-- Bilde med ribbon bakgrunn -->

<h1 class="section-title">Bilde med ribbon rundt!</h1>
<figure class="single-figure-background ribbon ribbon--tint-blue">
  <img class="single-figure-background__image"
    src="//images.ctfassets.net/poqt30la0zs4/1PB6r6kSnGCEIiawkWsEAq/549e864256c8fb586538b4eab2efd4f1/tidslinje_1.jpeg?w=1280"
    alt="" />
  <figcaption class="single-figure-background__caption">Bilde av sko - (Single bilde for bruk!)</figcaption>
</figure>