Kontaktkort Kort med kontaktinformasjon og bilde av person.

Kort med kontaktinformasjon og bilde av person.

Kontaktkort

Bilde av Ola Nordmann

Ola Nordmann
Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 66 93 80 00

Ola Nordmann
Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 66 93 80 00

<div class="ribbon ribbon--tint-blue ribbon--mobile">

 <div class="contact-card contact-card__image">
  <figure class="contact-card__figure">
   <img src="/assets/images/contact-card.PNG" alt="Bilde av Ola Nordmann">
  </figure>
  <p class="contact-card__info">
   <span class="contact-card__info__name">
    Ola Nordmann
   </span>
   <br>
   <span class="contact-card__info__title">
    Tittel: Avdelingsleder
   </span>
   <br>
   <span class="contact-card__info__email">
    Epost: <a href="mailto:ola.nordmann@lillestrom.kommune.no">ola.nordmann@lillestrom.kommune.no</a>
   </span>
   <br>
   <span class="contact-card__info__phone">
    Telefon: <a href="tel:66938000">66 93 80 00</a>
   </span>
  </p>
 </div>

 <div class="contact-card">
  <p class="contact-card__info">
   <span class="contact-card__info__name">
    Ola Nordmann
   </span>
   <br>
   <span class="contact-card__info__title">
    Tittel: Avdelingsleder
   </span>
   <br>
   <span class="contact-card__info__email">
    Epost: <a href="mailto:ola.nordmann@lillestrom.kommune.no">ola.nordmann@lillestrom.kommune.no</a>
   </span>
   <br>
   <span class="contact-card__info__phone">
    Telefon: <a href="tel:66938000">66 93 80 00</a>
   </span>
  </p>
 </div>
</div>