Badge Liten sirkel med informasjon om f.eks nye/uleste elementer.

Liten sirkel med informasjon om f.eks nye/uleste elementer.

Badge

Brukes f.eks i notifikasjoner.

Merk at elementet som skal dekoreres med et badge må ha klassen .badge-container satt, eller ha position: relative; i CSS-stylingen.


<button class="button badge-container span-third">
  <span class="button__text">Meldinger</span>
  <span class="badge badge--primary badge--top-right">4</span>
</button>

Classer

Type Value Note
Color --primary, --success, --danger Required
Position --top-left, --top-right, --bottom-left, --bottom-right Required
Inline --inline

Hvor finner jeg denne koden?