Badge Liten sirkel med informasjon om f.eks nye/uleste elementer.

Liten sirkel med informasjon om f.eks nye/uleste elementer.

Badge

Badge - primary (blå bakgrunn, hvit tekst):

Merk at elementet som skal dekoreres med et badge må ha klassen .badge-container satt, eller ha position: relative; i CSS-stylingen.

<button class="button button--success badge-container">
  <span class="button__text">Meldinger</span>
  <span class="badge badge--primary badge--top-right">4</span>
</button>