Ankerlenker Liste med ankerlenker til bruk for navigasjon internt i et dokument.

Liste med ankerlenker til bruk for navigasjon internt i et dokument.

Ankerlenker

<ul class="anchor-list">
 <li class="anchor-list__item">
  <a href="#">

   <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18.348" height="18.375" viewBox="0 0 18.348 18.375">
    <g data-name="arrow-right copy" transform="translate(17.674 0.188) rotate(90)">
     <path d="M0,.386H16.875" transform="translate(0.563 8.114)" fill="none" stroke="#3c78b4"
      stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.5" />
     <path data-name="Path" d="M0,16.227,7.875,8.114,0,0" transform="translate(9.563 0.386)" fill="none"
      stroke="#3c78b4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.5" />
    </g>
   </svg>

   <span>Hva kan du låne?</span>

  </a>
 </li>

 <li class="anchor-list__item">
  <a href="#">

   <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18.348" height="18.375" viewBox="0 0 18.348 18.375">
    <g data-name="arrow-right copy" transform="translate(17.674 0.188) rotate(90)">
     <path d="M0,.386H16.875" transform="translate(0.563 8.114)" fill="none" stroke="#3c78b4"
      stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.5" />
     <path data-name="Path" d="M0,16.227,7.875,8.114,0,0" transform="translate(9.563 0.386)" fill="none"
      stroke="#3c78b4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.5" />
    </g>
   </svg>

   <span>Hvem kan låne?</span>

  </a>
 </li>

 <li class="anchor-list__item">
  <a href="#">

   <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18.348"
    height="18.375" viewBox="0 0 18.348 18.375">
    <g data-name="arrow-right copy" transform="translate(17.674 0.188) rotate(90)">
     <path d="M0,.386H16.875" transform="translate(0.563 8.114)" fill="none" stroke="#3c78b4"
      stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.5" />
     <path data-name="Path" d="M0,16.227,7.875,8.114,0,0" transform="translate(9.563 0.386)" fill="none"
      stroke="#3c78b4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.5" />
    </g>
   </svg>

   <span>Trenger du veiledning?</span>

  </a>
 </li>

 <li class="anchor-list__item">
  <a href="#">

   <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18.348"
    height="18.375" viewBox="0 0 18.348 18.375">
    <g data-name="arrow-right copy" transform="translate(17.674 0.188) rotate(90)">
     <path d="M0,.386H16.875" transform="translate(0.563 8.114)" fill="none" stroke="#3c78b4"
      stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.5" />
     <path data-name="Path" d="M0,16.227,7.875,8.114,0,0" transform="translate(9.563 0.386)" fill="none"
      stroke="#3c78b4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.5" />
    </g>
   </svg>

   <span>Innlevering av hjelpmidler?</span>

  </a>
 </li>

 <li class="anchor-list__item">
  <a href="#">

   <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18.348"
    height="18.375" viewBox="0 0 18.348 18.375">
    <g data-name="arrow-right copy" transform="translate(17.674 0.188) rotate(90)">
     <path d="M0,.386H16.875" transform="translate(0.563 8.114)" fill="none" stroke="#3c78b4"
      stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.5" />
     <path data-name="Path" d="M0,16.227,7.875,8.114,0,0" transform="translate(9.563 0.386)" fill="none"
      stroke="#3c78b4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.5" />
    </g>
   </svg>

   <span>Koster det noe?</span>

  </a>
 </li>
</ul>