Aksjonsknapp Knapper/lenker med uthevet ikon og label.

Knapper/lenker med uthevet ikon og label.

Aksjonsknapper

113 øyeblikkelig hjelp

116117 alvorlig skade

Gå til hjertestarterregisteret for å finne nærmeste hjertestarter

Ring ambulanse Ring legevakt
<p class="action-block">
 <span class="margin-left--tiny margin-right--large">
  <svg aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="24" width="24">
   <g stroke="#000" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
    <path
     d="M8.25 18.75v-9a1.5 1.5 0 011.5-1.5h12a1.5 1.5 0 011.5 1.5v10.5a1.5 1.5 0 01-1.5 1.5h-.878M8.25 18.878V9.75H4.921a1.5 1.5 0 00-1.455 1.136L3 13.5l-1.582 1.055A1.502 1.502 0 00.75 15.8v4.45a1.5 1.5 0 001.5 1.5h3.128" />
    <path
     d="M7.5 18.75a2.25 2.25 0 110 4.5 2.25 2.25 0 010-4.5zM18.75 18.75a2.25 2.25 0 110 4.5 2.25 2.25 0 010-4.5zM9.622 21.75h7.006M16.5 7.5a2.25 2.25 0 10-4.5 0v.75h4.5V7.5zM15.75 12v4.5M13.5 14.25H18M14.25 2.25V.75M18 3.75l.75-1.5M10.5 3.75l-.75-1.5" />
   </g>
  </svg>
 </span>
 <span><a href="tel:113">113</a> øyeblikkelig hjelp</span>
</p>
<p class="emergency-doctor__header-block">
 <span class="margin-left--tiny margin-right--large">
  <svg aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="24" width="24">
   <g stroke="#000" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
    <path
     d="M10 .75A2.625 2.625 0 1110 6a2.625 2.625 0 010-5.25zM10 17.25v4.5M7 17.25v4.5a1.5 1.5 0 003 0 1.5 1.5 0 003 0v-9.5A5.957 5.957 0 0018.032 15h.218a1.5 1.5 0 000-3h-.218a3 3 0 01-2.684-1.659l-.177-.354a4.503 4.503 0 00-2.31-2.148M7.049 7.739A4.498 4.498 0 004 12v.75a1.5 1.5 0 001.5 1.5H7M10 7.5l-3 6.75" />
    <path d="M8.333 11.25h.917a1.5 1.5 0 010 3H7" />
   </g>
  </svg>
 </span>
 <span><a href="tel:116117">116117</a> alvorlig skade</span>
</p>
<p class="emergency-doctor__header-block">
 <span class="margin-left--tiny margin-right--large">
  <svg aria-hidden="true" version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" x="0" y="0"
   viewBox="0 0 24 24" xml:space="preserve">
   <path d="M11.71 23.25S4.68 11.61 4.68 8.8s2.63-7.64 7.65-7.64" fill="none" />
   <path fill="none" stroke="#000" stroke-width="1.5"
    d="M12.18 22.83S4.52 12.61 4.52 8.81a7.65 7.65 0 017.65-7.65h.01-.01.01a7.65 7.65 0 017.65 7.65c-.01 3.8-7.65 14.02-7.65 14.02z" />
   <path fill="none" stroke="#000" stroke-width="1.5"
    d="M12.25 15.72s5.83-4.2 5.83-7.33c0-2.21-1.64-3.21-2.92-3.21-2.05 0-2.92 1.46-2.92 1.46s-.87-1.46-2.92-1.46c-1.27 0-2.92 1-2.92 3.21.02 3.13 5.85 7.33 5.85 7.33z" />
   <path d="M10.9 13.35l3.01-3.4H12.4l1.07-2.96-3.04 3.46h1.67z" />
  </svg>
 </span>
 <span> Gå til <a href="#">hjertestarterregisteret
   <svg aria-hidden="true" class="action-block__blue-icon small-icon" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
    viewBox="0 0 13 13" width="15">
    <path
     d="M5.9 1c-.2 0-.5.2-.5.5s.3.5.5.5h4.3l-9.1 9.1c-.2.2-.2.5 0 .7.1.2.3.2.4.2s.3 0 .4-.1L11 2.7V7c0 .3.2.5.5.5s.5-.2.5-.4V1H5.9z" />
   </svg></a> for å finne nærmeste hjertestarter</span>
</p>
<a class="action-button" href="#">
 <span class="action-button__text">
  Ring ambulanse
 </span>
 <svg class="action-button__icon" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">
  <g stroke="#fff" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
   <path
    d="M8.25 18.75v-9a1.5 1.5 0 011.5-1.5h12a1.5 1.5 0 011.5 1.5v10.5a1.5 1.5 0 01-1.5 1.5h-.878M8.25 18.878V9.75H4.921a1.5 1.5 0 00-1.455 1.136L3 13.5l-1.582 1.055A1.502 1.502 0 00.75 15.8v4.45a1.5 1.5 0 001.5 1.5h3.128" />
   <path
    d="M7.5 18.75a2.25 2.25 0 110 4.5 2.25 2.25 0 010-4.5zM18.75 18.75a2.25 2.25 0 110 4.5 2.25 2.25 0 010-4.5zM9.622 21.75h7.006M16.5 7.5a2.25 2.25 0 10-4.5 0v.75h4.5V7.5zM15.75 12v4.5M13.5 14.25H18M14.25 2.25V.75M18 3.75l.75-1.5M10.5 3.75l-.75-1.5" />
  </g>
 </svg>
</a>
<a class="action-button" href="#">
 <span class="action-button__text">
  Ring legevakt
 </span>
 <svg class="action-button__icon margin-left--tiny" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
  viewBox="0 0 24 24">
  <g stroke="#fff" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
   <path
    d="M10 .75A2.625 2.625 0 1110 6a2.625 2.625 0 010-5.25zM10 17.25v4.5M7 17.25v4.5a1.5 1.5 0 003 0 1.5 1.5 0 003 0v-9.5A5.957 5.957 0 0018.032 15h.218a1.5 1.5 0 000-3h-.218a3 3 0 01-2.684-1.659l-.177-.354a4.503 4.503 0 00-2.31-2.148M7.049 7.739A4.498 4.498 0 004 12v.75a1.5 1.5 0 001.5 1.5H7M10 7.5l-3 6.75" />
   <path d="M8.333 11.25h.917a1.5 1.5 0 010 3H7" />
  </g>
 </svg>
</a>