Om barnehagen

Kjeller barnehage holder til i lyse og moderne lokaler. Vi har 157 barn fordelt etter alder på tre soner.

Barnehagen har et stort uteområde tilrettelagt for variert lek og aktivitet, en takterrasse der de minste sover og hvor det også er plass for lek og aktivitet. Aktiviteter med og i vann er mulig i barnehagens vannrom.

Slik jobber vi

Barnehagen er delt inn i tre soner: Ask, Eik og Poppel.

På Poppel er det barn i alderen 1–3 år, på Ask og Eik er det barn i alderen 3–6 år. Hensikten er at barna skal få et tilbud som er tilpasset barnets modning og alder. Vi har en organisering som legger til rette for at barna omgås alle voksne på sonen og har derfor gode forutsetninger for å være trygg på alle voksne.

Ansatte

Vi er ca. 40 ansatte. Personalgruppen består av assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere, pedagogisk veileder, assisterende styrere (administrasjon /fag) og styrer.

Satsningsområder

I Kjeller barnehage mener vi at det er viktig å være lydhøre for barns undring og begeistring for å lære. Våre arbeidsmetoder er med på å støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Vi legger vekt på barnets egen modningsprosess i forhold til læring.

Vi fokuserer på at barn skal oppleve glede og stolthet over at deres bidrag og innspill blir lyttet til og er av betydning. Barns læring finner sted i lek, tilrettelagte aktiviteter og i her-og-nå situasjoner.

Barn

Ledelse og soner

Ledelse

Her kommer noe om ledelse

Soner

Her kommer noe om soner

Pris

Pris for opphold: 2990,- pr måned.

Pris for mat: 175,- pr måned.

Om mattilbudet:

Barnehagen serverer et enkelt måltid, varmt eller kaldt hver dag. Avdelingene baker brød ca. en gang pr. uke.

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Kontakt