Søke fri fra skolen

Velg tidsrom og begrunnelse

For å søke fri gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.

Velg skolebarn

Velg minst ett skolebarn

Tilbakemelding

Du vil motta kvittering om innsendt søknad og varsel om behandlet søknad på ken.langaas@lillestrom.kommune.no og telefon 981 981 98.

Vi har følgende informasjon om deg