Søknad om helse- og omsorgstjenester

Hei @FirstName, her kan du søke om helse- og omsorgstjenester.

Du må fylle ut felter merket med.

Opplysninger om søker

Søker får kvittering på innsendt søknad til denne e-postadressen

Livssituasjon

Vi ønsker at du beskriver din livssituasjon slik at vi kan finne tjenester som kan hjelpe deg best mulig. Etter den første behandlingen av søknaden vil vi besøke deg for å forstå din situasjon bedre, slik at vi kan hjelpe deg med mestre ditt eget liv.

Her kan du beskrive hvilke behov du har, og hvorfor du trenger hjelp. Du får også mulighet til å utdype behovene dine når vi kontakter deg.

Behov og utfordringer i hverdagen

Du vet selv best hvilke behov og utfordringer du har, og hva du kanskje trenger hjelp til. Derfor ber vi deg svare på noen spørsmål om hvordan du klarer ulike situasjoner i hverdagen.

Alt vil nok ikke oppleves like relevant. Velg likevel det alternativet som passer din situasjon best.

Her mener vi om du klarer å gjøre rent, vaske klær, bruke vaskemaskin eller komfyr og kaste søppel, uten behov for hjelp.

Her mener vi om du klarer å skaffe nødvendige varer som mat, drikke og klær, uten behov for hjelp.

Her mener vi om du klarer å vaske og stelle deg, og å pusse tennene, uten behov for hjelp.

Her mener vi om du klarer å ta av og på deg klær og sko, uten behov for hjelp.

Her mener vi om du klarer å gå på toalettet, uten behov for hjelp.

Her mener vi om du klarer å planlegge og tilberede måltider, smøre brødskiver, og lage kaffe og te, uten behov for hjelp.

Her mener vi om du mangler matlyst og har vanskelig med å få i deg nok næring.

Her mener vi om du klarer å bevege deg på ett plan innendørs og gå i trapper mellom etasjer. Vi mener også om du klarer å komme deg opp og ned i senger og stoler, uten behov for hjelp.

Her mener vi om du klarer å bevege deg utenfor boligen din, i trapper, over fortauskanter og på ujevnt underlag, uten behov for hjelp. Vi mener også om du klare å ta offentlig transport, som t-bane, trikk og buss.

Her mener vi om du klarer å håndtere egen sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Vi mener også om du klarer å kontakte helsepersonell hvis noe skjer, om du klarer å håndtere medisiner, uten behov for hjelp.

Her mener vi om du husker avtaler og hendelser som nylig har skjedd. Vi mener også om du klarer å finne fram i kjente omgivelser, ha oversikt over tid og sted og å kjenne igjen folk.

Her mener vi om du har kontakt med andre, både ansikt til ansikt og via mobiltelefon og PC. Vi mener også om du har sosiale nettverk med familie, venner, kollegaer og personer i nærmiljøet.

Her mener vi om du kan se både lys og farge, størrelser, former og avstand til ting. Bruker du briller eller linser svarer du ut fra hvordan synet ditt er når du har de på.

Her mener vi om du kan høre når noen snakker og hva de sier, hvor lyder kommer fra og skille mellom ulike lyder. Bruker du høreapparat svarer du ut fra hvordan hørselen din er når du har det på.

Her mener vi om du opplever deg trygg i hverdagen, både psykisk og fysisk. Vi mener også om du kjenner deg begrenset fra å gjøre det du ønsker fordi du er utrygg.

Vi vil gjerne se på mulighetene til å tilpasse oss teknologiene du allerede er komfortabel med, f.eks. for trygghetsalarm der dette er relevant.

Pårørende

Bekreftelse

Dette skjer videre

Vi har følgende informasjon om deg