Søknad om kommunalt Bionovatilskudd

Hei Ken, her kan du søke om tilskudd fra Bionovafondet fra Lillestrøm kommune.

Du må fylle ut felter merket med.

Opplysninger om innsender

test cloner

tekst fra slot eksempel

Opplysninger om tiltaket

Utbetaling av tilskudd

Bekreftelse

Dette skjer videre

Opplysningene dine blir lagret. Kommunen har plikt til å lagre opplysningene i søknaden og eventuelle dokumenter etter arkivlovens regler. Du kan lese mer om dette i Personvernerklæringen til Lillestrøm kommune.