Spinner

Spinner som bør vise når det er nødvendig!

Spinner

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og tar imot alle søkedetaljer som parametere, inkludert endepunkt for søkeforslag.

<lk-spinner text="Dette er en spinner!"></lk-spinner>