Portalsøk

Webkomponent for portalsøk

Søkekomponent

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og tar imot alle søkedetaljer som parametere, inkludert endepunkt for søkeforslag.

<lk-search
  label="Hva kan vi hjelpe deg med?"
  placeholder="Skriv inn søkeord"
  guid="portal-search"
  input-name="q"
  button-text="Søk"
  form-action="/"
  form-method="GET"
  required="false"
  suggestions-url="/">
</lk-search>