Rating

Rating med forskjellige farge (her vi kan bruke alle farge navn som vi har under '/guide/profile/')

Rating

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.<lk-rating guid="yallow" input-name="rating1" color="yellow"></lk-rating>

<br><br>

<lk-rating guid="yallow2" input-name="rating2" color="yellow" render-text=true></lk-rating>

<br><br>

<lk-rating guid="dark-blue-rate" input-name="rating3" color="dark-blue"></lk-rating>

<br><br>

<lk-rating guid="orange-rate" input-name="rating4" color="orange"></lk-rating>