Modal

En heldekkende modal med backdrop for å fremheve en handling brukeren må gjøre.

Modal

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, men har ingen innebygget "utløser" som er synlig for brukeren. Du må derfor binde opp modalen mot f.eks en knapp med JavaScript, som i eksempelet.

Dette er innholdet i modalen. Her kan du legge alt du ønsker av HTML og innhold.

<script>
  function openModal() {
    document.getElementById('my-modal').openModal();
  }
</script>

<button class="button button--normal" onclick="openModal()">
  <span class="button__text">Åpne modalen</span>
</button>

<lk-modal modal-title="Dette er en modal" is-open="false" id="my-modal">
  <p>
    Dette er innholdet i modalen. Her kan du legge alt du ønsker av HTML og innhold.
  </p>
</lk-modal>