Kart

Grunnkomponent for kart og utvikling av kartbaserte tjenester.

Kartkomponent

Denne komponenten er implementert som en grunnkomponent, og har svært lite funksjonalitet i seg selv utover å utvide APIene til Leaflet og ESRI Leaflet. Det betyr at dersom det skal lages et nytt kart, må det lages en ny komponent som utvider på denne grunnkomponenten.

<lk-map></lk-map>