Input block

Input elementer primært for dialogtjenesetene

Input block

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.

Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:

 • Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.
 • Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.

PS. Help-text "slotten" trenger ikke nødvendigvis å være en div.

<lk-input-block
  guid="spm1"
  input-name="spm1"
  label="Label teksten fungerer som felt-overksrifter"
  placeholder="Placeholder brukes som eksempel-input"
  required-message="Required-message vises hvis feltet er tomt etter at brukeren har markert feltet"
  error-message="Error-message vises om det er en feil i brukeren sin input"
></lk-input-block>


<lk-input-block
  guid="spm2"
  input-name="spm2"
  label="Label teksten fungerer som felt-overksrifter"
  placeholder="Placeholder brukes som eksempel-input"
  required-message="Required-message vises hvis feltet er tomt etter at brukeren har markert feltet"
  error-message="Error-message vises om det er en feil i brukeren sin input">

  <div slot="help-text">
    <p>Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.</p>
    <p>Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:</p>
    <ul>
      <li>Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.</li>
      <li>Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.</li>
    </ul>
  </div>

</lk-input-block>


<lk-input-block
  guid="spm3"
  input-name="spm3"
  label="Label teksten fungerer som felt-overksrifter"
  placeholder="Placeholder brukes som eksempel-input"
  required-message="Required-message vises hvis feltet er tomt etter at brukeren har markert feltet"
  error-message="Error-message vises om det er en feil i brukeren sin input">

  <p slot="help-text">PS. Help-text "slotten" trenger ikke nødvendigvis å være en div.</p>

</lk-input-block>

<lk-input-block
  guid="pid"
  input-name="pid"
  preset="personalid"
></lk-input-block>

<lk-input-block
  guid="orgid"
  input-name="orgid"
  preset="organisationid"
></lk-input-block>