Legg til funksjon til skjemaer

Legg til funksjon til skjemaer

Legg til funksjon til skjemaer

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.


Alt som plasseres inni denne slot'en kommer før legg-til-gruppen

Alt som plasseres inni denne slot'en kommer mellom legg-til-gruppen og legg-til-knappen

<lk-input-add-remove>

  <div slot="before-slot" class="span-whole padding--medium background--light-blue-interactive">
    <p>Alt som plasseres inni denne slot'en kommer før legg-til-gruppen</p>
  </div>

  <lk-input-block class="span-third input-block autocomplete-block hydrated"
    guid="gruppe.fornavn"
    input-name="gruppe[].fornavn"
    input-type="text"
    label="Fornavn"
    placeholder="Fornavn"
    max-length="50"
    error-message="Oppgi et gyldig navn"
  ></lk-input-block>
  <lk-input-block class="span-third input-block autocomplete-block hydrated"
    guid="gruppe.mellomnavn"
    input-name="gruppe[].mellomnavn"
    input-type="text"
    label="Mellomnavn"
    placeholder="Mellomnavn"
    max-length="50"
    error-message="Oppgi et gyldig navn"
  ></lk-input-block>
  <lk-input-block class="span-third input-block autocomplete-block hydrated"
    guid="gruppe.etternavn"
    input-name="gruppe[].etternavn"
    input-type="text"
    label="Etternavn"
    placeholder="Etternavn"
    max-length="50"
    error-message="Oppgi et gyldig navn"
  ></lk-input-block>

  <div slot="after-slot" class="span-whole padding--medium background--light-blue-interactive">
    <p>Alt som plasseres inni denne slot'en kommer mellom legg-til-gruppen og legg-til-knappen</p>
  </div>

</lk-input-add-remove>