Ikoner

Ikoner på ulikke situasjon

Ikoner

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag. (Navne av ikoner for denne komponent er på /guide/components/icon-list-usage/)

<lk-icon name="contact" text="Contact"></lk-icon>
<br>
<lk-icon name="library" text="Library" color="red" hover="dark-blue">
</lk-icon>
<br>
<lk-icon name="envelop" color="#233464" text="Epost" text-bold="600">
    <a class="margin-top--tiny" href="mailto:brh@lillestrom.kommune.no">brh@lillestrom.kommune.no</a>
</lk-icon>