Google Maps

Kart fra Google Maps som viser kart over et gitt punkt.

Kartkomponent

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag. Det kan benyttes en vanlig postadresse eller kommaseparerte koordinater for å sette område, og zoomnivået kan også justeres gjennom et parameter.

<lk-google-maps-tile center="Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm" class="margin-bottom--medium">
</lk-google-maps-tile>