Google Maps-bilde

Kartbilde fra Google Maps som viser kart over et gitt punkt.

Google Maps-bilde

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag. Det kan benyttes en vanlig postadresse eller kommaseparerte koordinater for å sette område, og zoomnivået kan også justeres gjennom et parameter.

<lk-google-maps-tile
  center="Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm">
</lk-google-maps-tile>