Filopplasting

Skjemafelt for å sende ved filer i en skjemainnsending.

Filopplastingskomponent

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-file-upload guid="fileinput" input-name="upload" accept="*"
  label="Default label er: Last opp filer ved å trykke her, eller dra og slipp filer rett fra datamaskinen">
</lk-file-upload>