Filopplasting

Skjemafelt for å sende ved filer i en skjemainnsending.

Attributter

Attributt Tillatte verdier / eksempler / kommentar
guid input-elementets id
input-name input-elementets name
rename Filene fra getFiles()-metoden får nye filnavn, med nummerering hvis det er flere filer ("_1", "_2", osv.), og bevarer fil-extension (f.eks. ".pdf").
(Filnavnene i brukergrensesnittet og files-property blir ikke endret.)
label label-elementets tekst
small true/false: mindre/mer padding på label-elementet
showFiles true/false
error-message Default-verdi: "Du må laste opp vedlegg."
required true/false
allow-multiple-files true/false
max-mb
max-kb
max-bytes
Kun én som trenger å fylles ut; resten blir kalkulert etter følgende prioritet: bytes, kb, mb
accept input-elementets accept
File-extentions, sparert med komma. F.eks.: ".jpg,.jpeg"
preset-accept "images"
 • tilsvarer accept=".jpg,.jpeg,.png,.gif,.bmp,.heif,.heic,.tiff,.tif"

 • "documents"
 • tilsvarer accept=".pdf,.doc,.docx,.odt,.rtf,.txt"

 • "emails"
 • tilsvarer accept=".email,.eml,.emlx,.msg"

 • Kan erstatte, evt. brukes i tillegg til, accept.
  Bruk komma for å kombinere flere.

  Filopplastingskomponent

  Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

  <form id="test-form" enctype="multipart/form-data" novalidate="" action="" method="post">
  
   <lk-file-upload guid="fileinput1" input-name="upload1" rename="test" small>
   </lk-file-upload>
   
   <lk-file-upload guid="fileinput2" input-name="upload2" 
           label="Last opp et bilde ved å trykke her, eller dra og slipp et bilde rett fra datamaskinen."
           accept=".png,.jpg,.jpeg" allow-multiple-files="false">
   </lk-file-upload>
  
   <lk-file-upload guid="fileinput3" input-name="upload3" 
           required
           preset-accept="images,documents,emails" max-mb="2">
   </lk-file-upload>
  
  </form>