Skykartkomponent

Kart gjennom ArcGIS Cloud.

Kartkomponent

Denne komponenten er implementert som en grunnkomponent, og har svært lite funksjonalitet i seg selv utover å utvide APIene til Leaflet og ESRI Leaflet. Det betyr at dersom det skal lages et nytt kart, må det lages en ny komponent som utvider på denne grunnkomponenten.

<lk-cloud-map map-id="4cb490a4896d4f458ef5c41126a13bd9" search="true" gps="true"></lk-cloud-map>