Legg til funksjon til skjemaer

Legg til funksjon til skjemaer

Attributter

Attributt Tillatte verdier / eksempler / kommentar
iterate-attributes Default: "id,guid,dependant-id,dependant-guid,input-name,group-name"
iterate-extra-attributes Can be used in addition to iterate-attributes
first-hidden Default: "false"
button-text Default: "Legg til"
secondary Secondary-styling for nested/inner cloners.

Default: "false"
background-color Default: "#e4e6ec" (tint-blue)

Secondary default: "white"
button-style-class Default: "button--primary"

Secondary default: "button--primary button--primary--dark"

Public async metoder

Metode Eksempler / kommentar
addClone() Legger til og returnerer en nybakt klone.

F.eks.:
let cloner = document.querySelector("lk-cloner");
let freshPromise = Promise.resolve(cloner.addClone());
let freshClone = freshPromise.then(result => freshClone = result);


Evt. i en async-setting:
let cloner = document.querySelector("lk-cloner");
let freshClone = await cloner.addClone();

Slots

Slot-name Eksempler / kommentar
Klone-innholdet
before Før klone-innholdet
after Etter klone-innholdet

Legg til funksjon til skjemaer

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.


Alt som plasseres inni denne slot'en kommer før legg-til-gruppen

Alt som plasseres inni denne slot'en kommer mellom legg-til-gruppen og legg-til-knappen

<lk-cloner button-text="Legg til person">

  <div slot="before" class="span-whole">
    <p>Alt som plasseres inni denne slot'en kommer før legg-til-gruppen</p>
  </div>

  <lk-input-block class="span-half"
  guid="person0.Navn"
  input-name="person[0].Navn"
  preset="fullname"
  required>
  </lk-input-block>

  <lk-input-block class="span-half"
  guid="person0.Pnr"
  input-name="person[0].Pnr"
  preset="personalid"
  required>
  </lk-input-block>

  <lk-radio-group class="span-whole"
  guid="person0.Bonanza"
  group-name="person[0].Bonanza"
  group-class=""
  group-label="Legg til klone-bonanza?"
  radio-labels='["Ja","Nei"]'
  values='["true","false"]'
  vertical-align="false"
  dependant-id="bonanza0"
  show-dependant-if-value="true"
  required
  error-message="Dette feltet er obligatorisk">
  </lk-radio-group>

  <lk-cloner id="bonanza0"
  class="span-whole no-display"
  secondary
  button-text="Legg til bedrift"
  iterate-extra-attributes="rename">

    <lk-input-block class="span-whole"
    guid="person0.Organisasjon0.Orgnr"
    input-name="person[0].Organisasjon[0].Orgnr"
    preset="organisationid"
    required 
    data-auto-required >
    </lk-input-block>

    <lk-file-upload guid="person0.Organisasjon0.Firmaattest"
    input-name="person[0].Organisasjon[0].Firmaattest"
    rename="person0_organisasjon0_firmaattest"
    class="span-whole"
    small
    preset-accept="documents,images"
    required
    data-auto-required>
    </lk-file-upload>
    
    <lk-checkbox guid="person0.Organisasjon0.EttersendeFirmaattest"
    input-name="person[0].Organisasjon[0].EttersendeFirmaattest"
    class="span-whole"
    label="Jeg ønsker å ettersende firmaattest"
    value="true"
    dependant-guid="person0.Organisasjon0.Firmaattest"
    hide-dependant-if-checked>
    </lk-checkbox>

    <lk-cloner id="bonanza0inception0"
    class="span-whole"
    first-hidden
    button-text="Legg til bransje">

      <lk-input-block class="span-whole"
      guid="person0.Organisasjon0.Bransjer0"
      input-name="person[0].Organisasjon[0].Bransjer[0].Bransje"
      label="Bransje"
      placeholder="Bransje"
      required>
      </lk-input-block>

    </lk-cloner>
  
  </lk-cloner>

  <div slot="after" class="span-whole">
    <p>Alt som plasseres inni denne slot'en kommer mellom legg-til-gruppen og legg-til-knappen</p>
  </div>

</lk-cloner>