Knappelenker

Lenker som er utformet som vanlige knapper.

Knappeleker

Jobb i Lillestrøm

Avbryt innsending

Gå til Vigilo

Gå til Vigilo

Knap lenk med animasjon


Jobb i Lillestrøm

Gå til Vigilo

<div class="container">
  <lk-button-link url="https://lillestrom.kommune.no" target="_blank" icon-after="/assets/images/arrow-right.png">
    Jobb i Lillestrøm
  </lk-button-link>

  <br><br>

  <lk-button-link url="https://skedsmo.kommune.no" target="_blank" variant="danger" size="large"
    icon-before="/assets/images/arrow-left.png">
    Avbryt innsending
  </lk-button-link>

  <br><br>

  <lk-button-link url="/" variant="ghost" size="xlarge">
    Gå til Vigilo
  </lk-button-link>

  <br><br>

  <lk-button-link url="/" variant="ghost-border" icon-after="/assets/images/icon-navigation-arrow-right.svg"
    size="medium">
    Gå til Vigilo
  </lk-button-link>


  <h4 class="section-title margin-top--huge">Knap lenk med animasjon</h4>
  <br>
  <lk-button-link url="https://lillestrom.kommune.no" target="_blank" icon-after="/assets/images/arrow-right.png"
    animation="animated-right">
    Jobb i Lillestrøm
  </lk-button-link>

  <br><br>
  <lk-button-link url="/" variant="ghost-border" icon-after="/assets/images/icon-navigation-arrow-right.svg"
    size="medium" animation="animated-right">
    Gå til Vigilo
  </lk-button-link>
  <br><br>
</div>