Banner

Heldekkende banner med ulike bakgrunnsfarger til bruk som informasjonselement under portalheaderen.

Banner

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

Fare: NVE har sendt ut flomvarsel som gjelder Nitelva og Leira

Advarsel: Vi har for tiden tekniske problemer med enkelte tjenester. Vi har for tiden tekniske problemer med enkelte tjenester. Vi har for tiden tekniske problemer med enkelte tjenester

Denne teksten kan åpne og lukkes

Melding: Noe har skjedd som du bør være glad for. Vi har også inkludert en lenke du kan trykke på.

Denne teksten kan åpne og lukkes

Denne teksten kan åpne og lukkes

Denne teksten kan åpne og lukkes

<lk-banner banner-type="danger" blinking-icon blinking-bold>
 <div slot="head"><p><strong>Fare:</strong> NVE har sendt ut flomvarsel som gjelder Nitelva og Leira</p></div>
 <div slot="toggle-body">
 </div>
</lk-banner>

<lk-banner banner-type="warning" blinking-icon blinking-bold opened>
 <div slot="head"><p><strong>Advarsel:</strong> Vi har for tiden tekniske problemer med enkelte tjenester. Vi har for tiden tekniske problemer med enkelte tjenester. Vi har for tiden tekniske problemer med enkelte tjenester</p></div>
 <div slot="toggle-body">
  <p>Denne teksten kan åpne og lukkes</p>
 </div>
</lk-banner>

<lk-banner banner-type="success" blinking-icon blinking-bold>
 <div slot="head"><p><strong>Melding:</strong> Noe har skjedd som du bør være glad for. <a href="#">Vi har også inkludert en lenke du kan trykke på.</a></p></div>
 <div slot="toggle-body">
  <p>Denne teksten kan åpne og lukkes</p>
  <p>Denne teksten kan åpne og lukkes</p>
  <p>Denne teksten kan åpne og lukkes</p>
 </div>
</lk-banner>