JavaScript

Fleetwood inneholder en samling med dynamiske, JavaScript-baserte komponenter som lar brukeren benytte seg av handlingsdrevet funksjonalitet, f.eks søking og skjemautfylling.

Ankerlenker

Automatisk genererte ankerlenker i artikler.

Knappelenker

Lenker som er utformet som vanlige knapper.

Skykartkomponent

Kart gjennom ArcGIS Cloud.

Coverbilde

Heldekkende bilde med tittel (implementert som webkomponent.)

Melding blokk

Melding blokk

Tilbakemeldingskomponent

Skjema der brukeren kan gi tilbakemelding på om de fant det de lette etter.

Filopplasting

Skjemafelt for å sende ved filer i en skjemainnsending.

Filter

Webkomponent for filter aksjon

Google Maps-bilde

Kartbilde fra Google Maps som viser kart over et gitt punkt.

Google Maps

Kart fra Google Maps som viser kart over et gitt punkt.

Ikoner

Ikoner på ulikke situasjon

Iframe

Bruk av iframe (implementert som webkomponent)

Geolokasjonsknapp

Knapp brukeren kan trykke på for å benytte nåværende posisjon.

Kart

Grunnkomponent for kart og utvikling av kartbaserte tjenester.

Modal

En heldekkende modal med backdrop for å fremheve en handling brukeren må gjøre.

Rating

Rating med forskjellige farge (her vi kan bruke alle farge navn som vi har under '/guide/profile/')

Les mer

Les mer boks

Les tekst

Les mer tekst

Sekundær søkelinje

Sekundær, mindre søkelinje som kan benyttes ved behov.

Portalsøk

Webkomponent for portalsøk

"Vis detaljer"-boks

Boks med mulighet for å åpne/kollapse visning.

Spinner

Spinner som bør vise når det er nødvendig!

Innhold med fanenavigasjon

Flere innholdspaneler med faner for å bytte mellom de ulike panelene.

Gå til toppen

En lenk som sende scroll til top av side

Åpne/lukke-boks

Boks som kan åpnes og lukkes ved trykk.