Fritekstfelt Fritekstfelt-input.

Struktur

<lk-textarea-block>
 <label>
  (lk-help-text)
   (slot name="help-text"/)
  (/lk-help-text)
 </label>
 <slot/>
 <textarea/>
 (p/)
</lk-textarea-block>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
guid string "" <textarea> sin id= og <label> sin for=
input-name string "" <textarea> sin name=
label string "" <label> sin tekst
placeholder string "" <textarea> sin placeholder=
error-message string ""
required boolean false <textarea> sin required=
disabled boolean false <textarea> sin disabled=
min-length number "" <textarea> sin min-length=
max-length number "" <textarea> sin max-length=
rows number "" <textarea> sin rows=
value string ""
reset boolean false Brukes internt av komponenten
initial-valid boolean true Brukes internt av komponenten

Spalter

Spalter/slots brukes for dynamisk innhold/struktur inni komponenten. Ref. Stenciljs.com

Slot= Beskrivelse
* Elementer uten slot= attributter blir plassert mellom <label> og <textarea>
help-text Plassrres inni <label>

Metoder

Merk at alle metoder er asynkrone. Ref. Stenciljs.com

Metode Parameter Retur Beskrivelse
validate
checkValidity
() valid:boolean
getValue () value:string <textarea> sin .value
setValue (newValue:string) newValue:string Setter <textarea> sin .value
setFocus () null Kaller .focus()<textarea>

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.Kort beskrivelse av skoleveien eller omstendighetene som kan gi rett til skoleskyss. Dersom barnet har delt bosted og beskrivelsen kun gjelder fra en av adressene må dette beskrives.

<div>
<lk-textarea-block
  max-length="15000"
  guid="free"
  input-name="free"
  label="Her kan du skrive så mye du vil"
  placeholder="Lorem ipsum dolor sit amet"
></lk-textarea-block>

<br>
<br>
<br>

<lk-textarea-block guid='reason'
  class="span-half-fill-rest"
  input-name='reason'
  placeholder='Begrunnelse for søknad'
  max-length='4000'
  error-message='Du må oppgi en gyldig begrunnelse.'
  required>
  <div class='paragraph link-out' slot="label">
    Det må foreligge særlige grunner til å utsette oppmålingsforretningen jf. 
    <a href='https://lovdata.no/lov/2005-06-17-101/§6' title='Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)' target='_blank' class='link-out'>
      matrikkellova § 6
    </a>Hvorfor skal du utsette oppmålingen?
  </div>
</lk-textarea-block>

<br>
<br>
<br>

<lk-textarea-block guid='descriptionOfNeeds'
  input-name='descriptionOfNeeds'
  placeholder='F.eks. Skoleveien krysser en motorvei...'
  label='Utdyp hvorfor barnet trenger skoleskyss'
  class='add-required'
  error-message='Du må oppgi hvorfor barnet trenger skoleskyss.'
  required>
  <div slot='help-text'>
    <p>Kort beskrivelse av skoleveien eller omstendighetene som kan gi rett til skoleskyss. Dersom barnet har delt bosted og beskrivelsen kun gjelder fra en av adressene må dette beskrives.</p> 
  </div>
</lk-textarea-block>
</div>

Hvor finner jeg denne koden?