Spinner Spinner som bør vise når det er nødvendig.

Struktur

<lk-spinner>
 <div>
  <div>
   <span/>
   <h5/>
  </div>
 </div>
</lk-spinner>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
text string "" <h5> sin tekst

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-spinner text="Dette er en spinner!"></lk-spinner>

Hvor finner jeg denne koden?