Select-util select-util.

Struktur

<lk-select-util>
  ...
</lk-select-util>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
guid string "" id= for interne elementer
inputName string ""
label string ""
required boolean false

Metoder

Merk at alle metoder er asynkrone. Ref. Stenciljs.com

Metode Parameter Retur Beskrivelse
checkValidity () valid:boolean
getValidity () valid:boolean

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-select-util></lk-select-util>

Hvor finner jeg denne koden?