Select-block select-block.

Struktur

<lk-select-block>
  ...
</lk-select-block>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
guid string ""
inputName string ""
label string ""
errorMessage string ""
helpText string ""
options Array []
required boolean false

Spalter

Spalter/slots brukes for dynamisk innhold/struktur inni komponenten. Ref. Stenciljs.com

Slot= Beskrivelse
* Elementer uten slot= attributter blir plassert inni <select>

Metoder

Merk at alle metoder er asynkrone. Ref. Stenciljs.com

Metode Parameter Retur Beskrivelse
validate () valid:boolean

Eventer

Ref. Stenciljs.com

Event Parameter Beskrivelse
selectValueChange (event)

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-select-block></lk-select-block>

Hvor finner jeg denne koden?