Sekundær søkelinje Sekundær, mindre søkelinje som kan benyttes ved behov.

Den sekundære søkebaren kan benyttes i sammenhenger der man trenger f.eks en filtreringsfunksjon eller i et skjema der brukeren skal kunne søke opp enkeltdetaljer. Når brukeren sender inn skjemaet, emittes et event som inneholder det originale submit-eventet

Struktur

<lk-search-bar>
  ...
</lk-search-bar>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
guid string "" <input> sin id= og <label> sin for=
label string "" <label> sin tekst
placeholder string "" <input> sin placeholder
input-name string "" <input> sin name=
form-action string "#" <form> sin action=
form-method string "POST" <form> sin method=

Eventer

Ref. Stenciljs.com

Event Parameter Beskrivelse
onSearch (event)

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-search-bar placeholder="Søk etter addresse/navn" guid="barnehage-search" input-name="barnehage-search"
    form-action="/">
</lk-search-bar>

Hvor finner jeg denne koden?