Melding blokk Melding blokk.

Struktur

<lk-message>
 ...


</lk-message>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
openText string "Åpne"
closeText string "Lukk"
type string "message"
read boolean false
(background) string ""

Spalter

Spalter/slots brukes for dynamisk innhold/struktur inni komponenten. Ref. Stenciljs.com

Slot= Beskrivelse
* Elementer uten slot= attributter blir plassert inni <div class="message__body__text">
header Plasseres inni <div class="message__header__content">
bodyicon Plasseres inni <div class="message__body__icon">
footericon Plasseres inni <div class="message__footer__icon">
footer Plasseres inni <div class="message__footer__text">

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

Melding 2 med flere ikoner

Mottatt: 20.02.2020

hello

Her kommer innhold med forskjellige handlinger

Melding so var lest

Mottatt: 20.02.2020

hello

Faktura med faktura ikon

Mottatt: 20.02.2020

Å betale
2390,-
Kontonummer
224.435.353.4234
KID nummer
530306043905694305999
<lk-message>
  <div slot="header">
    Melding 2 med flere ikoner
    <p class="message__date">Mottatt: 20.02.2020</p>
  </div>
  <h2>hello</h2>
  <p>Her kommer innhold med forskjellige handlinger</p>
  <div slot="bodyicon">
    <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewBox="0 0 24 24" height="24" width="24">
      <g transform="matrix(1,0,0,1,0,0)">
        <path
          d="M 5.25,8.925c2.485,0,4.5,2.015,4.5,4.5s-2.015,4.5-4.5,4.5s-4.5-2.015-4.5-4.5S2.765,8.925,5.25,8.925z "
          stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
        </path>
        <path d="M 0.75,7.424c0.887-0.667,1.912-1.128,3-1.349 " stroke="currentColor" fill="none"
          stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
        <path d="M 23.25,7.424c-0.887-0.667-1.912-1.128-3-1.349 " stroke="currentColor" fill="none"
          stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
        <path
          d="M 18.75,8.925 c2.485,0,4.5,2.015,4.5,4.5s-2.015,4.5-4.5,4.5s-4.5-2.015-4.5-4.5S16.265,8.925,18.75,8.925z "
          stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
        </path>
        <path d="M 9.75,13.425h4.5" stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"
          stroke-linejoin="round"></path>
      </g>
    </svg>
  </div>
  <div slot="footer"><a href="#">Download</a> </div>
  <div slot="footericon">
    <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 24 24"
      height="24" width="24">
      <g transform="matrix(1,0,0,1,0,0)">
        <path d="M 12.001,3.75v12 " stroke="#000000" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"
          stroke-linejoin="round"></path>
        <path d="M 7.501,11.25l4.5,4.5l4.5-4.5 " stroke="#000000" fill="none" stroke-width="1.5"
          stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
        <path d="M 23.251,15.75v1.5c0,1.657-1.343,3-3,3h-16.5 c-1.657,0-3-1.343-3-3v-1.5" stroke="#000000"
          fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
      </g>
    </svg>
  </div>
</lk-message>

<lk-message read> 
  <div slot="header">Melding so var lest
   <p class="message__date">Mottatt: 20.02.2020</p> 
  </div>
  <h2>hello</h2>
</lk-message>

<lk-message type="faktura">
  <div slot="header">
    Faktura med faktura ikon
    <p class="message__date">Mottatt: 20.02.2020</p>
  </div>

  <dl class="message__faktura-details">
    <dd>Å betale</dd>
    <dt>2390,-</dt>
    <dd>Kontonummer</dd>
    <dt>224.435.353.4234</dt>
    <dd> KID nummer</dd>
    <dt>530306043905694305999</dt>
  </dl>
  <div slot="footer"><a href="#">Download</a></div>
  <div slot="footericon">
    <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 24 24"
      height="24" width="24">
      <g transform="matrix(1,0,0,1,0,0)">
        <path d="M 12.001,3.75v12 " stroke="#000000" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"
          stroke-linejoin="round"></path>
        <path d="M 7.501,11.25l4.5,4.5l4.5-4.5 " stroke="#000000" fill="none" stroke-width="1.5"
          stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
        <path d="M 23.251,15.75v1.5c0,1.657-1.343,3-3,3h-16.5 c-1.657,0-3-1.343-3-3v-1.5" stroke="#000000"
          fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
      </g>
    </svg>
  </div>
</lk-message>

Hvor finner jeg denne koden?