Kart Grunnkomponent for kart og utvikling av kartbaserte tjenester.

Denne komponenten har svært lite funksjonalitet i seg selv utover å utvide APIene til Leaflet og ESRI Leaflet. Det betyr at dersom det skal lages et nytt kart, må det lages en ny komponent som utvider på denne grunnkomponenten

Struktur

<lk-map>
  ...
</lk-map>

Metoder

Merk at alle metoder er asynkrone. Ref. Stenciljs.com

Metode Parameter Retur Beskrivelse
getMap () map__container: HTMLDivElement
latLng (latitude: number, longitude: number) Se Leafletjs.com/reference
latLngBounds (corner1, corner2) Se Leafletjs.com/reference
point (x: number, y: number) Se Leafletjs.com/reference
bounds (corner1: number[], corner2: number[]) Se Leafletjs.com/reference
addTiledMapLayer (url: string, config: any = {}) Se Leafletjs.com/reference
addFeatureLayer (url: string, config: any = {}) Se Leafletjs.com/reference
featureLayer (url: string, config: any = {}) Se Leafletjs.com/reference
addDynamicMapLayer (url: string, config: any = {}) Se Leafletjs.com/reference
addImageMapLayer (url: string, config: any = {}) Se Leafletjs.com/reference
zoomIn ()
zoomOut ()
panTo (position: L.LatLng)
flyTo (position: L.LatLng)
fitToBounds (bounds: L.LatLngBounds)
invalidateSize ()
onMapClick (callback: Function)
onMapDblClick (callback: Function)
onMapContextMenu (callback: Function)
onMapKeypress (callback: Function)
onLocationFound (callback: Function)
onLocationError (callback: Function)
addToMap (item: L.Item)
polyline (latlngs: L.LatLng[], options: Object = {}) Se Leafletjs.com/reference
polygon (latlngs: L.LatLng[], options: Object = {}) Se Leafletjs.com/reference
rectangle (latlngBounds: L.LatLngBounds, options: Object = {}) Se Leafletjs.com/reference
circle (latlng: L.LatLng, options: Object = {}) Se Leafletjs.com/reference
icon (options: Object = {}) Se Leafletjs.com/reference
divIcon (options: Object = {}) Se Leafletjs.com/reference
marker (latlng: L.LatLng, options: any = {}) Se Leafletjs.com/reference
query (url: string, callback: Function) Se Leafletjs.com/reference
openPopup (popup: L.Popup)
openNewPopup (content: string, latlng: L.LatLng, options: Object = {}) {
closePopup (popup: L.Popup)
openTooltip (tooltip: L.Tooltip)
openNewTooltip (content: string, latlng: L.LatLng, options: Object = {})
closeTooltip (tooltip: L.Tooltip)
addLayer (layer: L.Layer)
removeLayer (layer: L.Layer)
eachLayer (fn: Function)
locate (options: any = {})
stopLocate ()
resetMap ()

Eventer

Ref. Stenciljs.com

Event Parameter Beskrivelse
mapLoaded ()
locationFound ()
locationError ()

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-map></lk-map>

Hvor finner jeg denne koden?