Input block Input elementer primært for dialogtjenesetene.

Struktur

<lk-input-block>
 (label)
  (lk-help-text)
   (slot name="help-text" /)
  (/lk-help-text)
 (/label)

 <slot/>

 <input/>

 (div)
  (div)
   (strong/)
   (input/)
  (/div)
 (/div)

 (button)
  (span/)
 (/button)
 
 (p/)
</lk-input-block>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
guid* string "" <input> sin id=, <label> sin for= og prefiks for <p> sin id=
input-name* string "" <input> sin name=
preset preset:string "" Se oversikt lenger ned
label string "" <label> sin tekst=
placeholder string "" <input> sin placeholder=
required-message string ""
error-message string ""
required boolean false <input> sin required=
input-type text, tel, email, number;
date, time, password, search, url
"text" <input> sin type=
input-mode string "" <input> sin inputmode=
pattern string/RegExp "" <input> sin pattern=
squish boolean "" Fjerner ekstra mellomrom i <input> sin value=
min-length
max-length
number "" <input> sin min-length=/max-length=
min
max
number "" <input> sin min=/max=
step number "" <input> sin step=
disabled boolean false <input> sin disabled=
readonly boolean false <input> sin readonly=
loading boolean false Legger til en bakgrunnsanimasjon (legger til "loading" i <input> sin class=), og passende aria-tags
label-class string "" <label> sin class=
value string "" <input> sin initielle value=
list string "" <input> sin list=
autocomplete-list JSON-array:string null
has-autocomplete boolean false
min-autocomplete number ""
autocomplete string "" <input> sin autocomplete=
fetch-url string null
fetch-method string "GET"
search-url string null
search-method string "GET"
search-param string "search"
search-button-text string "Søk"
search-view-param string "search"
search-spinner string null
timout-time number 500
result-block string null
initial-valid boolean true Brukes internt av komponenten
reset boolean false Brukes internt av komponenten

Spalter

Spalter/slots brukes for dynamisk innhold/struktur inni komponenten. Ref. Stenciljs.com

Slot= Beskrivelse
help-text Plasseres inni <label>

Metoder

Merk at alle metoder er asynkrone. Ref. Stenciljs.com

Metode Parameter Retur Beskrivelse
addValidator (validator:function) null
checkValidity () valid:boolean
validate () null
setFocus () null
getValue () value:string
getDataValue () hiddenValue:string
setValue (value:string) value:string
changeValidity (valid:boolean) null

Eventer

Ref. Stenciljs.com

Event Parameter Beskrivelse
autoCompleteClick ()

Presets

Automagiske attributter.

<lk-filter item-selector="lk-input-block" placeholder="Søk etter presets">

  <lk-input-block
  guid="fullname"
  input-name="fullname"
  preset="fullname">
  </lk-input-block>

  <lk-input-block
  guid="street"
  input-name="street"
  preset="street">
  <!--
  preset="address"
  -->
  </lk-input-block>

  <lk-input-block
  guid="postcode"
  input-name="postcode"
  preset="postcode">
  <!--
  preset="postalcode"
  preset="zipcode"
  -->
  </lk-input-block>

  <lk-input-block
  guid="postarea"
  input-name="postarea"
  preset="postarea">
  <!--
  preset="postalarea"
  preset="ziparea"
  -->
  </lk-input-block>

  <lk-input-block
  guid="apartmentnumber"
  input-name="apartmentnumber"
  preset="apartmentnumber">
  <!--
  preset="apartmentunitnumber"
  preset="propertyunitnumber"
  preset="dwellingnumber"
  -->
  </lk-input-block>

  <lk-input-block
  guid="phone"
  input-name="phone"
  preset="phone">
  <!--
  preset="phonenumber"
  -->
  </lk-input-block>

  <lk-input-block
  guid="mob"
  input-name="mob"
  preset="mob">
  <!--
  preset="mobile"
  preset="mobilenumber"
  -->
  </lk-input-block>

  <lk-input-block
  guid="email"
  input-name="email"
  preset="email">
  <!--
  preset="emailaddress"
  -->
  </lk-input-block>

  <lk-input-block
  guid="pid"
  input-name="pid"
  preset="pid">
  <!--
  preset="personalid"
  -->
  </lk-input-block>

  <lk-input-block
  guid="orgid"
  input-name="orgid"
  preset="orgid">
  <!--
  preset="organisationid"
  -->
  </lk-input-block>

  <lk-input-block
  guid="account"
  input-name="account"
  preset="account">
  <!--
  preset="account"
  preset="bankaccount"
  -->
  </lk-input-block>

  <lk-input-block
  guid="clubname"
  input-name="clubname"
  preset="clubname">
  </lk-input-block>
</lk-filter>

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.

Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:

 • Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.
 • Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.

PS. Help-text "slotten" trenger ikke nødvendigvis å være en div.

<div class="grid">
  <lk-input-block
    guid="spm1"
    input-name="spm1"
    label="Label teksten fungerer som felt-overksrifter"
    placeholder="Placeholder brukes som eksempel-input"
    required-message="Required-message vises hvis feltet er tomt etter at brukeren har markert feltet"
    error-message="Error-message vises om det er en feil i brukeren sin input"
    class="span-whole"
  ></lk-input-block>


  <lk-input-block
    guid="spm2"
    input-name="spm2"
    label="Label teksten fungerer som felt-overksrifter"
    placeholder="Placeholder brukes som eksempel-input"
    required-message="Required-message vises hvis feltet er tomt etter at brukeren har markert feltet"
    error-message="Error-message vises om det er en feil i brukeren sin input"
    class="span-whole"
  >

    <div slot="help-text">
      <p>Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.</p>
      <p>Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:</p>
      <ul>
        <li>Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.</li>
        <li>Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.</li>
      </ul>
    </div>

  </lk-input-block>


  <lk-input-block
    guid="spm3"
    input-name="spm3"
    label="Label teksten fungerer som felt-overksrifter"
    placeholder="Placeholder brukes som eksempel-input"
    required-message="Required-message vises hvis feltet er tomt etter at brukeren har markert feltet"
    error-message="Error-message vises om det er en feil i brukeren sin input"
    class="span-whole"
  >

    <p slot="help-text">PS. Help-text "slotten" trenger ikke nødvendigvis å være en div.</p>

  </lk-input-block>

  <lk-input-block
    guid="pid"
    input-name="pid"
    preset="personalid"
    class="span-whole"
  ></lk-input-block>

  <lk-input-block
    guid="orgid"
    input-name="orgid"
    preset="organisationid"
    class="span-whole"
  ></lk-input-block>

  <lk-input-block
    guid="datefrom"
    input-name="datefrom"
    label="Dato"
    input-type="date"
    min="2022-06-23"
    max="today"
    class="span-whole"
  ></lk-input-block>

  <lk-input-block 
    class="span-third-fill-rest autocomplete-block input-block null hydrated" 
    guid="organizationContactPerson" 
    input-type="text" 
    input-name="organization.contactPerson" 
    label="Kontaktperson for bedriften" 
    placeholder="Kontaktperson" 
    required-message="Du må oppgi kontaktperson for bedriften" 
    preset="fullname" 
    checkbox="test" 
    checkbox-input-name="person.OrganizationContactPerson" 
    checkbox-label="Jeg er kontaktperson" 
    checkbox-value="true" 
    data-auto-required="" 
    value="" 
    pattern="(\p{L}+\.*|\p{L}+-\p{L}+\.*)((\p{L}+\.*|\p{L}+-\p{L}+)\.*)+" 
    min-length="3" 
    max-length="50" 
    autocomplete="name" 
    data-controlled-by="[&quot;applicantType&quot;]" 
    required="">
  </lk-input-block>

  <form class="span-whole">
    <div class="grid">
      <div class="span-quarter span-third-on-laptop span-third-on-tablet">
        <lk-input-block guid="fromDate"
          input-name="fromDate"
          input-type="date"
          label="Fra og med"
          placeholder="Fra og med"
          required-message="Du må velge fra dato."
          error-message="Fra dato må være større enn dagens dato og mindre eller lik til dato."
          pattern="[0-3]{1}[0-9]{1}\.[0-1]{1}[0-9]{1}\.20[1-2]{1}[0-9]{1}"
          data-date="from"
          min="2010-01-01" 
          max="2099-12-01"
          required>
        </lk-input-block>
      </div>

      <div class="span-quarter span-third-on-laptop span-third-on-tablet">
        <lk-input-block guid="toDate"
          input-name="toDate"
          input-type="date"
          label="Til og med"
          min="2010-01-01" 
          max="2099-12-31"
          placeholder="Til og med"
          required-message="Du må velge til dato."
          error-message="Til dato må være større enn dagens dato og større eller lik fra dato."
          pattern="[0-3]{1}[0-9]{1}\.[0-1]{1}[0-9]{1}\.20[1-2]{1}[0-9]{1}"
          data-date="to"
          required>
        </lk-input-block>
      </div>
    </div>
  </form>
</div>

Hvor finner jeg denne koden?