Iframe Iframe.

Struktur

<lk-iframe>
  ...
</lk-iframe>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
guid string "" id= for interne elementer

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-iframe></lk-iframe>

Hvor finner jeg denne koden?