Help text Hjelpetekst primært for input-elementer.

NB: Denne burde plasseres på innsiden av label-elementet

PS: I kombinasjon med legend/overskriver skal lk-help-tekst plasseres som "søsken" inn i en .title-with-helptext-wrapper.

Struktur

<lk-help-text>

 <button/>
 <div/>

 (div)
  (slot/)
 (/div)

</lk-help-text>

Spalter

Spalter/slots brukes for dynamisk innhold/struktur inni komponenten. Ref. Stenciljs.com

Slot= Beskrivelse
* Elementer uten slot= attributter blir plassert inni en <div>

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

Som en del av andre komponenter:

Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.

Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:

 • Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.
 • Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.

Her er en testlenke

Her er denne implementert som en slot på innsiden av komponenten

Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.

Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:

 • Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.
 • Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.

Her er en testlenke

Her er denne implementert som en slot på innsiden av komponenten

Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.

Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:

 • Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.
 • Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.

Her er en testlenke

Her er denne implementert som en slot på innsiden av komponenten

Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.

Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:

 • Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.
 • Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.

Som egen komponent:

Radio eksempel (default)

Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.

Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:

 • Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.
 • Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.

Her er en testlenke


<div class="title-with-helptext-wrapper">
  <h2 class="section-title title-required-sign">Som en del av andre komponenter: </h2>
  <lk-help-text>
    <p>Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.</p>
    <p>Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:</p>
    <ul>
      <li>Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.</li>
      <li>Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.</li>
    </ul>
    <p><a href="#">Her er en testlenke</a></p>
  </lk-help-text>
</div>

<lk-input-block
  guid="i1"
  input-name="i1"
  label="Label teksten fungerer som felt-overskrift"
  placeholder="Placeholder brukes som eksempel-input"
  required
  required-message="Required-message vises hvis feltet er tomt etter at brukeren har markert feltet"
  error-message="Error-message vises om det er en feil i brukeren sin input">

  <div slot="help-text">
    <p><b>Her er denne implementert som en slot på innsiden av komponenten</b></p>
    <p>Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.</p>
    <p>Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:</p>
    <ul>
      <li>Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.</li>
      <li>Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.</li>
    </ul>
    <p><a href="#">Her er en testlenke</a></p>
  </div>

</lk-input-block>


<lk-textarea-block
  guid="i2"
  input-name="i2"
  label="Label teksten fungerer som felt-overskrift"
  placeholder="Placeholder brukes som eksempel-input"
  required
  required-message="Required-message vises hvis feltet er tomt etter at brukeren har markert feltet"
  error-message="Error-message vises om det er en feil i brukeren sin input">

  <div slot="help-text">
    <p><b>Her er denne implementert som en slot på innsiden av komponenten</b></p>
    <p>Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.</p>
    <p>Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:</p>
    <ul>
      <li>Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.</li>
      <li>Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.</li>
    </ul>
    <p><a href="#">Her er en testlenke</a></p>
  </div>

</lk-textarea-block>


<form id="test-form" enctype="multipart/form-data" novalidate="" action="" method="post">

  <lk-file-upload guid="fileinput1" input-name="upload1" accept="*" required>
    <div slot="help-text">
      <p><b>Her er denne implementert som en slot på innsiden av komponenten</b></p>
      <p>Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.</p>
      <p>Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:</p>
      <ul>
        <li>Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.</li>
        <li>Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.</li>
      </ul>
    </div>
  
  </lk-file-upload>
 
</form> 

<br>


<!-- Manuell implementering: -->

<h2>Som egen komponent: </h2>

<fieldset> 
  <div class="title-with-helptext-wrapper">
    <legend class="title-required-sign">Radio eksempel (default)</legend>
    <lk-help-text>
      <p>Help-text vises som ekstra info som brukeren kan vise/skjule.</p>
      <p>Det er ønskelig å bruke denne minst mulig:</p>
      <ul>
        <li>Målet burde alltid være at Label alene kommuniserer med klarhet hva som skal fylles ut.</li>
        <li>Dersom dette ikke lar seg gjøre kan Help-text brukes.</li>
      </ul>
      <p><a href="#">Her er en testlenke</a></p>
    </lk-help-text>
  </div>
  <label class="interactive-radio" for="interactive-radio-default">
    <input type="radio" id="interactive-radio-default" name="interactive-radio-default" required>
    <span class="interactive-radio__span">
      <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" version="1.1" id="Layer_1"
        xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
        viewBox="0 0 27.4 27.4" style="enable-background:new 0 0 27.4 27.4;" xml:space="preserve">
  
        <circle class="interactive-radio__path" cx="12" cy="15" r="10"></circle>
        <circle class="interactive-radio__path-checked path-checked" cx="12" cy="15" r="10"></circle>
      </svg>Jeg samtykker til bruk av mine data</span>
  </label>
  <br>
  
  <label class="interactive-radio" for="interactive-radio-default2">
    <input type="radio" id="interactive-radio-default2" name="interactive-radio-default" required>
    <span class="interactive-radio__span">
      <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" version="1.1" id="Layer_1"
        xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
        viewBox="0 0 27.4 27.4" style="enable-background:new 0 0 27.4 27.4;" xml:space="preserve">
  
        <circle class="interactive-radio__path" cx="12" cy="15" r="10"></circle>
        <circle class="interactive-radio__path-checked path-checked" cx="12" cy="15" r="10"></circle>
      </svg>Jeg samtykker ikke til bruk av mine data</span>
  </label>
</fieldset>

Hvor finner jeg denne koden?