Google Maps Kart fra Google Maps som viser kart over et gitt punkt.

Struktur

<lk-google-maps>
 ...
</lk-google-maps>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
location { url: "", title: "", text: "", lat: "", long: ""}:object "" Dette kan ikke være en string, og må derfor settes i fra scriptet. Objectet må være i formetet
google-api-ready boolean false Endres til "true" etter å ha satt location fra scriptet for å kjøre google-api-kallet i komponenten
search boolean false
gps boolean false
fullscreen boolean false
point-to-address boolean false
google-api-ready boolean false

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-google-map id="gmaps"></lk-google-map>

<script>
  window.initMap = function () {
    let location = {
      url: "",
      title: "",
      text: "",
      lat: "59.9544607",
      long: "11.03952090000007"
    };
    let map = document.getElementById("gmaps");
    map.location = location;
    map.setAttribute("google-api-ready", "true");
  }
</script>

<script async="" defer="" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyD_-8jrvibVv1KBoWhJBCuCoG5Rn3gH8DM&amp;language=nb&amp;region=NO&amp;callback=initMap"></script>

Hvor finner jeg denne koden?