Google Maps-bilde Kartbilde fra Google Maps som viser kart over et gitt punkt.

Struktur

<lk-google-maps-tile>
  ...
</lk-google-maps-tile>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
center string "59.954499,11.039285" Vanlig postadresse eller kommaseparerte koordinater for å sette område
zoom number 15
width number 500
height number 500

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-google-maps-tile
  center="Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm">
</lk-google-maps-tile>

Hvor finner jeg denne koden?