Filter Dynamisk filter.

Struktur

<lk-filter>
 <input/>
 <slot/>
</lk-filter>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
guid string "" <input> sin id=
name string "" <input> sin name=
item-selector CSS-selector:string ".filterable"
group-selector CSS-selector:string "" Skjuler group-selector-elementer hvis item-selector-elementene inni er skjult
includeLinks boolean false Inkluderer lenker (href) i søket
placeholder string "Filtrer innholdet"
autofocus boolean false

Spalter

Spalter/slots brukes for dynamisk innhold/struktur inni komponenten. Ref. Stenciljs.com

Slot= Beskrivelse
* Elementer uten slot= attributter blir plassert etter <input> inni <lk-filter>

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

Grønn block

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo tempora minus esse, iure illum id!

Blå block

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo tempora minus esse, iure illum id!

Gul block

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo tempora minus esse, iure illum id!

Pink block

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo tempora minus esse, iure illum id!

Grønn block 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo tempora minus esse, iure illum id!

Blå block 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo tempora minus esse, iure illum id!

Gul block 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo tempora minus esse, iure illum id!

Pink block 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo tempora minus esse, iure illum id!

Grønn block 3

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo tempora minus esse, iure illum id!

Blå block 3

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo tempora minus esse, iure illum id!

Gul block 3

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo tempora minus esse, iure illum id!

Pink block 3

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo tempora minus esse, iure illum id!

<lk-filter>
  <div class="filterable background--green padding-y--medium padding-x--tiny margin-bottom--tiny">
    <h5 class="small-title">Grønn block</h5>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo
      tempora minus esse, iure illum id!
    </p>
  </div>
  <div class="filterable background--light-blue padding-y--medium padding-x--tiny margin-bottom--tiny">
    <h5 class="small-title">Blå block</h5>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo
      tempora minus esse, iure illum id!
    </p>
  </div>
  <div class="filterable background--yellow padding-y--medium padding-x--tiny margin-bottom--tiny">
    <h5 class="small-title">Gul block</h5>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo
      tempora minus esse, iure illum id!
    </p>
  </div>
  <div class="filterable background--pink padding-y--medium padding-x--tiny margin-bottom--tiny">
    <h5 class="small-title">Pink block</h5>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo
      tempora minus esse, iure illum id!
    </p>
  </div>

  <div class="filterable background--green padding-y--medium padding-x--tiny margin-bottom--tiny">
    <h5 class="small-title">Grønn block 2</h5>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo
      tempora minus esse, iure illum id!
    </p>
  </div>
  <div class="filterable background--light-blue padding-y--medium padding-x--tiny margin-bottom--tiny">
    <h5 class="small-title">Blå block 2</h5>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo
      tempora minus esse, iure illum id!
    </p>
  </div>
  <div class="filterable background--yellow padding-y--medium padding-x--tiny margin-bottom--tiny">
    <h5 class="small-title">Gul block 2</h5>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo
      tempora minus esse, iure illum id!
    </p>
  </div>
  <div class="filterable background--pink padding-y--medium padding-x--tiny margin-bottom--tiny">
    <h5 class="small-title">Pink block 2 </h5>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo
      tempora minus esse, iure illum id!
    </p>
  </div>

  <div class="filterable background--green padding-y--medium padding-x--tiny margin-bottom--tiny">
    <h5 class="small-title">Grønn block 3</h5>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo
      tempora minus esse, iure illum id!
    </p>
  </div>
  <div class="filterable background--light-blue padding-y--medium padding-x--tiny margin-bottom--tiny">
    <h5 class="small-title">Blå block 3</h5>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo
      tempora minus esse, iure illum id!
    </p>
  </div>
  <div class="filterable background--yellow padding-y--medium padding-x--tiny margin-bottom--tiny">
    <h5 class="small-title">Gul block 3</h5>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo
      tempora minus esse, iure illum id!
    </p>
  </div>
  <div class="filterable background--pink padding-y--medium padding-x--tiny margin-bottom--tiny">
    <h5 class="small-title">Pink block 3</h5>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex eligendi perspiciatis ad adipisci explicabo
      tempora minus esse, iure illum id!
    </p>
  </div>
</lk-filter>

Hvor finner jeg denne koden?