Filopplasting File-input element.

Struktur

<lk-file-upload>
  ...
</lk-file-upload>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
guid* string "" id= for interne elementer
input-name string ""
rename string ""
label string ""
small boolean false
show-files boolean true
error-message string "Du må laste opp vedlegg"
required boolean false
allow-multiple-files boolean true
max-bytes string ""
max-kb string ""
max-mb string ""
accept string "*"
preset-accept string ""

Spalter

Spalter/slots brukes for dynamisk innhold/struktur inni komponenten. Ref. Stenciljs.com

Slot= Default Beskrivelse
"help-text" Maks filstørrelse; Tillatte filtyper Blir plassert inni <label>

Metoder

Merk at alle metoder er asynkrone. Ref. Stenciljs.com

Metode Parameter Retur Beskrivelse
validate
checkValidity
() valid:boolean
getFiles () Array<File>

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-file-upload></lk-file-upload>

Hvor finner jeg denne koden?